» » 2005 2010 . . 2011-, , . 2013- . , , . 2016- . 2019- . 2019- » «, » » » «, . , . , 7 , ? , — . — . , — . , , . , . .
, . , ? . , . . — , , , -. , , . ? . . , , , : «, «. , . , , . , , . ? , . ,
, , , , . ? , , » » , . » «. . 2 1 YouTube-. . 2020-? — . , , , . , , «Gutseriev Media». , . , , , , . ? — «1000 1 «. ! .

Источник: znamenitka.ru